Doprovodné akce

Pondělí 

Slavnostní zahájení kongresu & welcome drink
18.00, Rezidence primátora hl. m. Prahy (Mariánské náměstí 1/98, Praha 1)

Úterý

Setkání bohemistů ve světě s představiteli českých institucí
18.00, budova Akademie věd (Národní 3, Praha 1)

Jaký význam přikládají světové bohemistice ve své činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Dům zahraniční spolupráce, Česká centra, České literární centrum, Ministerstvo kultury a další české instituce? Z jakých programů mohou profitovat vyučující na zahraničních univerzitách, jejich studenti a další zahraniční bohemisté? Jaké jsou příklady efektivní spolupráce? Po úvodní prezentaci českých institucí bude následovat diskuse a možnost osobního setkání a rozhovorů.
Za DZS/MŠMT se zúčastní Olga Vlachová, za Česká centra Alžběta Havlínová, za České literární centrum Michaela Čičváková, za MK Radim Kopáč a další hosté. Moderuje Ivana Bozděchová (FF UK).

Literární exkurze:
19.30, setkání všech skupin na piazzettě Národního divadla
 
  • Praha avantgardní (provádí Kateřina Piorecká)
  • Praha židovská (provádí Daniel Soukup)
  • Praha 19. století (provádí Richard Biegel)

Středa

Hašek, Havel, Hrabal… Česká literatura a bohemistika mimo Evropu a Ameriku
16.00–17.30, Knihovna Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1)

Kdo jsou nejčtenější autorky a autoři z českých zemí v arabštině, vietnamštině nebo čínštině, a čím je specifické jejich přijetí? Kdo jsou jejich překladatelky a překladatelé a v jaké situaci pracují v prostředích, kde se – ve srovnání s Evropou a Severní Amerikou – rozvinula bohemistika jako obor až poději, nebo vůbec neexistuje? Jaké výzvy překlad českých autorek a autorů představuje a jak se prosazuje česká literatura? Jak je česká literatura čtena v krajanských komunitách? Kulatý stůl při příležitosti VI. kongresu světové literární bohemistiky propojí perspektivy bohemistek a bohemistů, učitelek a učitelů češtiny v zahraničí a překladatelek a překladatelů z češtiny. S Kenichim Abem, Šárkou Masárovou, Markétou Pilátovou, Binh Slavickou, Adélou Provazníkovou a dalšími hosty diskutuje Ondřej Vimr (ÚČL AV ČR).

Fondy Literárního archivu PNP v digitálním světě a databáze České literární bibliografie 
18.00, budova Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1)

Prezentace se zaměří zejména na digitalizování archivních souborů (zejména) klasiků české literatury 19. a počátku 20. století. Podrobněji představena bude vlastní publikační platforma a prostředí, v němž jsou digitální kopie zveřejňovány, pozornost bude věnována rovněž kritériím výběru konkrétních archiválií či celků. Souběžně budou představeny i online služby výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie a jejich nové webové rozhraní včetně souvisejících projektů, které jsou při ČLB realizovány (bibliografie literárního internetu, bibliografie literárního samizdatu atp.). Debata může otevřít téma možné spolupráce se zahraničními pracovišti v dané oblasti.
Přednášejí Tomáš Pavlíček, Veronika Boháčová, Helena Šebestová a Vojtěch Malínek.

Čtvrtek

Kulatý stůl v Senátu k výzvám a šancím současné literárněvědné bohemistiky ve světě
17.00–18.00, Senát PČR (Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1)

Pro neúčastníky Kongresu nutná předchozí registrace do 25. 6. 2022 na adrese sidak@ucl.cas.cz.


Kulatý stůl za účasti domácích a zahraničních hostů se soustředí na následující otázky: V jakém stavu a vztahu se dnes nacházejí institucionální bohemistika, bohemistické bádání, překladatelství z češtiny a diskuse o české literatuře v Česku a ve světě? Jak se bohemistika a další původně národní evropské filologie vyrovnávají s transnacionálními perspektivami a prosazujícím se spektrem kulturních věd? Jaký vliv mají na postavení bohemistiky globalizace a nové koncepty světové literatury? Jak akademické i státní instituce reagují na proměňující se zasazení a výzvy oboru? Diskusi zahájí Miloš Vystrčil (Senát PČR) a Václav Velčovský (MŠMT ČR) a dále se jí zúčastní Ladislav Bánovec (MŠMT ČR), Peter Bugge (Univerzita Aarhus), Joanna Goszczyńska (Univerzita Varšava/Polská akademie věd), Eva Lehečková (FF UK), Marek Nekula (Univerzita Řezno), Jan Wiendl (FF UK) a Petra James (Svobodná univerzita Brusel) za moderace Pavla Janáčka a Dalibora Dobiáše (ÚČL AV ČR).

Pátek 

Česká knižnice: příspěvek ke kultuře českého kánonu a literárního díla?
11.00, budova Akademie věd (Národní 3, Praha 1)

Na setkání se spolupracovnicemi a spolupracovníky České knižnice a jejího výukového modulu Seminář České knižnice budou diskutovány následující otázky: Jak přispívá podobná řada kultuře dnešního kánonu a interpretace literárního díla? Jak byla v těchto svých rozměrech a ve srovnání s podobnými projekty v zahraničí vnímána kritikou? Jak se řada proměnila v pětadvaceti letech své existence a jaké jsou její další výzvy v druhé polovině jejího edičního plánu?
Promluví Jiří Flaišman a Robert Kolár (ÚČL AV ČR).

Neformální rozloučení s účastníky kongresu
16.00, Ústav pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1)

Sobota

Exkurze:
 
  • Strž Karla Čapka
Exkurze začne na Dobříši prohlídkou zámeckých zahrad, ve 12.15 poobědváme v restauraci U tří statkářů; ve 13.45 se vydáme na výlet do Strže na prohlídku Památníku Karla Čapka (prohlídka od 15.00). Od 16:00 procházka (v kratší nebo delší variantě – celkem za celý den 10 nebo 14 km). Odjezd ze Staré Huti bude v 17.38 nebo v 19.08.

Sraz: 8.40 v hale hlavního nádraží u Fantovy kavárny (odjezd 9.13); návrat do Prahy v 19.04 (nebo alternativně ve 20.34).
Organizace: Kateřina Piorecká (piorecka@ucl.cas.cz) a Martin Lukáš (lukas@ucl.cas.cz)
 
  • Branov Oty Pavla
Exkurze povede do povodí Berounky v okolí Křivoklátu – dějiště próz Oty Pavla. Sedmi- až devítikilometrová trasa začíná v Roztokách u Křivoklátu a vede podél Berounky do Branova (pamětní síně Oty Pavla), po stopách Rozvědčíka Jaroslava Fraňka a končí na Křivoklátě, s možnou prohlídkou hradu (zpodobněného K. H. Máchou, K. E. Ebertem ad.).

Sraz: 8.50 ve Fantově kavárně hlavního nádraží (odjezd 9.13); návrat do Prahy v 17.29 (v případě návštěvy Křivoklátu později).
Organizace: Dalibor Dobiáš (dobias@ucl.cas.cz)