Doprovodné programy

Pondělí 

Slavnostní zahájení kongresu & welcome drink
večer (čas bude upřesněn), Rezidence primátora hl. m. Prahy (Mariánské náměstí 1/98, Praha 1)

Úterý

Setkání bohemistů ve světě s představiteli českých institucí
18.00, budova Akademie věd (Národní 3, Praha 1)

Jaký význam v rámci podpory českého kulturního dědictví v zahraničí přikládají světové bohemistice Ministerstvo školství a Dům zahraniční spolupráce, Česká literární centra, České literární centrum, Ministerstvo kultury a další české instituce? Z jakých programů mohou profitovat vyučující na zahraničních univerzitách, jejich studenti a další zahraniční bohemisté? Existují nevyužité možnosti spolupráce? Po úvodní prezentaci českých institucí, která poukáže i na starší společné úspěchy, bude následovat diskuse a možnost osobního setkání a rozhovorů.

Literární exkurze:
Praha avantgardní
(provádí Kateřina Piorecká)
Praha židovská (provádí Daniel Soukup)
Praha 19. století (provádí Richard Biegel)
19.30, místa srazů účastníků budou upřesněna

Středa

Vědecká kavárna: Kafka, Havel, Kundera… Česká literatura a bohemistika mimo Evropu a Ameriku
16.00–17.30, Knihovna Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1)

Kdo jsou nejčtenější autorky a autoři z českých zemí v arabštině, vietnamštině nebo čínštině, a jak je čteno jejich dílo? A jak, v jakém rámci a s jakými obtížemi a možnostmi se bohemistika v širokém slova smyslu rozvíjí mimo euroamerické země? Jaká je situace v zemích, kde obor – ač mají pro Česko zvláštní obchodní či jiný význam – neexistuje? Kulatý stůl propojí perspektivy bohemistek a bohemistů, učitelek a učitelů češtiny v zahraničí a překladatelek a překladatelů z češtiny.

Fondy Literárního archivu PNP v digitálním světě a databáze České literární bibliografie 
19.00, budova Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1)

Prezentace se zaměří zejména na digitalizování archivních souborů (zejména) klasiků české literatury 19. a počátku 20. století. Podrobněji představena bude vlastní publikační platforma a prostředí, v němž jsou digitální kopie zveřejňovány, pozornost bude věnována rovněž kritériím výběru konkrétních archiválií či celků. Souběžně budou představeny i online služby výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie a jejich nové webové rozhraní včetně souvisejících projektů, které jsou při ČLB realizovány (bibliografie literárního internetu, bibliografie literárního samizdatu atp.). Debata může otevřít téma možné spolupráce se zahraničními pracovišti v dané oblasti.

Čtvrtek

Kulatý stůl v Senátu k výzvám a šancím současné literárněvědné bohemistiky ve světě
17.30–18.30, Senát PČR (Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1)

Kulatý stůl za účasti domácích a zahraničních hostů se soustředí na následující otázky: V jakém stavu a vztahu se dnes nacházejí institucionální bohemistika, bohemistické bádání, překladatelství z češtiny a diskuse o české literatuře v Česku a ve světě? Jak se bohemistika a další původně národní evropské filologie vyrovnávají s transnacionálními perspektivami a prosazujícím se spektrem kulturních věd? Jaký vliv mají na postavení bohemistiky globalizace a nové koncepty světové literatury? Jak akademické i státní instituce reagují na proměňující se zasazení a výzvy oboru?

Pátek 

Vědecká kavárna: Česká knižnice: příspěvek ke kultuře českého kánonu a literárního díla?
dopoledne (čas bude upřesněn), budova Akademie věd (Národní 3, Praha 1)

Na setkání se spolupracovnicemi a spolupracovníky České knižnice a jejího výukového modulu Seminář České knižnice budou diskutovány následující otázky: Jak přispívá podobná řada kultuře dnešního kánonu a interpretace literárního díla? Jaké jsou další výzvy této řady v druhé polovině jejího edičního plánu?

Neformální rozloučení s účastníky kongresu
večer (čas bude upřesněn), Ústav pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1)

Sobota

Exkurze:
Čapkova Strž
Hrabalovo Kersko
Branov Oty Pavla

časy a místa srazů účastníků budou upřesněny