Informace pro přednášející

Svou prezentaci prosím připravte dle níže uvedených pokynů a předejte na USB disku technikovi v určeném sálu nejpozději o přestávce před zahájením příslušné sekce:
 
  • formát: kompatibilní s programem Microsoft PowerPoint (PPTX aj.), příp. PDF
  • poměr stran: 16 : 9 nebo 4 : 3

Časové limity prezentací:
 
  • plenární přednášky: 25 min.
  • individuální příspěvky: 20 min.
  • příspěvky do panelů: 20 min.
  • na konci každé sekce/panelu bude k dispozici 10 min. pro společnou diskusi ke všem příspěvkům

Informace pro autory posterů

Postery budou prezentovány v tradiční tištěné podobě a budou účastníkům k dispozici po celou dobu kongresu.

Autory posterů žádáme, aby byli přítomni v prostoru výstavy posterů po dobu kávových přestávek ve středu 29. června (10.30–11.00 a 15.30–15.50).

Formát posterů:
 
  • maximální velikost: A0 (výška 1189 mm × šířka 841 mm)
  • orientace: na výšku