Posterová doktorandská sekce

Součástí kongresu bude posterová doktorandská sekce otevřená těm doktorandům, kteří se nechtějí hlásit se samostatným příspěvkem.
Přihlášky na posterovou sekci je možné podávat do 30. listopadu 2021 na e‑mail kongres@ucl.cas.cz.

Prezentace posteru je časově omezena na 10 minut, počítáme s následnou diskusí.
Formát posteru doporučujeme A0 nebo A1.

O přijetí přihlášených posterů rozhodne programový výbor do 20. prosince 2021