Hlavní témata kongresu

Vědecký program kongresu bude v reakci na pluralitní charakter současného literárněvědného bádání koncipován v rozhodující míře zdola, prostřednictvím volných panelů, dostatečný prostor bude nicméně věnován také samostatným příspěvkům. Program bude mít několik tematických os: 

Česko – Evropa – svět 
(topografie literárněvědné bohemistiky, situace bohemistických pracovišť doma a ve světě – krize a příležitosti); 

Literárněvědná bohemistika mezi národní filologií a transkulturní literární vědou 
(škála oborových paradigmat – existence jedné bohemistiky, nebo množství různých bohemistik; role „české“ a „světové“ bohemistiky; česká literatura v Česku a ve světě); 

Česká literatura / literatura českých zemí: pole otázek 
(metodologické pozice, vědecká témata, nové poznatky současné bohemistiky); 

Hranice literárněvědné bohemistiky 
(literárněvědná bohemistika a česko-slovenský vědecký prostor, interdisciplinární a transdisciplinární kontexty současné literárněvědné bohemistiky, např. literárněvědná bohemistika a lingvistika, uměnovědy, folkloristika, paměťová studia, věda o médiích, dějiny knihy, popkulturní studia, digital humanities aj.).

Hlavním jednacím jazykem bude čeština (slovenština) a angličtina, výjimečně je možné akceptovat referát v němčině a dalších jazycích.