Pořadatelé

Ústav pro českou literaturu AV ČR

za spolupořadatelství
Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, 
Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně,
Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislavě,
Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze,

ve spolupráci s
Památníkem národního písemnictví v Praze,

a s přispěním
Domu zahraniční spolupráce MŠMT,
Českých center.


UCL-logo_01_CZEN_Zakladni_RGB_Cerna.png        AVCR-CAS_-web.jpg


FF.png   logo-FF-MU.png                logo-SAV.gif